de Tsjechoslowaakse Wolfhond

De Tsjechoslowaakse Wolfhond is een byzondere verschijning,

De eerste indruk is dat deze hond (vooral voor kleine kinderen) op een wolf lijkt en dat is natuurlijk ook zo. Met een schouderhoogte van minimaal 65 cm voor een reu en minimaal 60 cm voor een teef oogt dit ras imposant, zonder zwaar of grof te zijn. De stokharige dichte vacht is wolfsgrauw met een rastypisch, licht masker. Zelfbewust kijkt de Tsjech de wereld in met zijn barnsteenkleurige licht schuin geplaatste ogen.

Liever gebruikt dit ras zijn ogen om alles in de gaten te houden, en reageert bliksemsnel op alles wat er in zijn omgeving gebeurt. Hij weet zonder zijn baas met zijn ogen te volgen precies waar de baas zich bevindt en wat hij doet. Hij kan zich perfect oriënteren en kan zonder problemen kilometers afleggen. Hij is zelfs in staat onder alle weersomstandigheden een urenoud spoor te volgen. Al deze eigenschappen maken hem tot een gebruikshond bij uitstek. Hij is inzetbaar als bijv. politiehond, speurhond, reddingshond maar ook als familiehond slaat hij een goed figuur en gaat vol enthousiasme met zijn baas naar de hondenclub om te trainen. Kortom kan hij in principe alles…

MITS HIJ DAAR TOE (op de juiste wijze) GEMOTIVEERD WORDT.

De Tsjech wordt bij een consequente maar geduldige opvoeding een gehoorzame hond. In zijn eerste levensjaren kan hij een doldrieste wildebras zijn en is daardoor snel afgeleid. Door zijn energie en ondernemingslust haalt hij vaak ondeugende streken uit. Zij pakken alles in hun bek en rennen daar jolig mee rond om er vervolgens heerlijk op te gaan kauwen. Dit is heel natuurlijk gedrag alleen zijn uw spullen hier niet tegen bestand. Daarom is het absoluut noodzakelijk in het bezit te zijn van een flinke bench of kennel. Als u even niet op hem kunt letten zijn uw spullen tenminste veilig. Geef hem voldoende veilig eigen kauw en speelmateriaal.

OOK WORDT ER WEL GEZEGD

“WIE NIET MET DEZE HOND KAN WORDT GILLEND GEK,
WIE ER WEL MEE KAN WIL NOOIT MEER ZONDER”

Over het algemeen is de Tsjech minder snel zindelijk dan de doorsnee hond, ook vreugde- en deemoedsplasjes komen vaak voor. Dit gedrag toont een en al onderwerping aan u en u mag hem hiervoor nooit straffen!! Negeer het want bij het ouder worden gaat het vanzelf over.

Soms komt de terughoudendheid van de wolf t.a.v. vreemde dingen en mensen nog wel eens voor. Door zijn sterke persoonlijkheid kan hij dominant zijn tegenover andere honden. Vele hebben de eigenschap het gezin en alles wat daarbij hoort te beschermen. Deze beschermings- c.q. bezitsdrang kan hij ook vertonen t.o.v. uw tas, de auto en andere zaken. Tijdens een wandeling wil hij het liefst iedereen bij elkaar houden en loopt daarbij steeds van voor naar achter om iedereen nauwlettend in de gaten te houden.

Kortom het is een levenslustige, aanhankelijke hond die het heerlijk vindt om…

BIJ EN MET JE TE ZIJN !