Lid worden

Lid worden, waarom?

De vereniging heeft ten doel:

– de instandhouding en verbetering van de Tsjechoslowaakse wolfhond als ras. Net als de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.

– Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Tsjechoslowaakse wolfhonden door: Wandelingen, cursussen, wedstrijden, lezingen, organiseren van exposities, informatie geven over de aankoop, het houden, het fokken en opvoeden van de Tsjechoslowaakse Wolfhond.

Zonder u als lid zal er geen vereniging kunnen zijn en zullen er geen regels zijn mbt tot fokken. Aangezien de Tsjechoslowaakse Wolfhond geen hond voor iedereen is en wij toch graag een gezond ras, wat hanteerbaar is en moet blijven, willen ondersteunen als vereniging vragen wij om lid te worden.

Wij hebben het gehele jaar door leuke activiteiten, geven elke maand een nieuwsbrief uit, zijn altijd per mail of telefoon te bereiken voor vragen, informatie, hulp etc.

Contributie per jaar

  • Leden €27.50
  • Gezinsleden €7,50
  • Jeugdlid (tm 15jr) €5,00
  • Donateurs minimaal €10,00

Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 december gedaan te worden met opgave van reden. Is dit niet het geval zal er een lidmaatschap aangegaan worden voor een volgend jaar met alle verplichtingen daarvan.

De NVTW heeft besloten nieuwe leden een jaar gratis lidmaatschap te verschaffen. Na dat jaar zal de normale contributie voldaan moeten worden.

Wilt u lid worden van de NVTW, vul dan onderstaand inschrijfformulier in.
Bent u lid en wilt u een lidmaatschapskaart ontvangen? Deze worden aan het begin van elk jaar toegestuurd op aanvraag, daarvoor kunt u ook het onderstaande formulier gebruiken, vermeld er dan even bij dat u graag uw lidmaatschapskaart wilt ontvangen.

Uw volledige achternaam en voorletters (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Lidmaatschap

Graag uw volledige adresgegevens vermelden, evenals uw telefoonnummer(s) en geboortedatum. Voor eventuele jeugd/gezinsleden ook alle gegevens vermelden.