Statuten en reglement

Wij als vereniging gaan er van uit dat bestaande en nieuwe leden op de hoogte zijn van de statuten en het reglement van de vereniging.

Wij verwachten dan ook dat onze leden hiernaar zullen handelen en aangeven bij hun lidmaatschap, bestaand of nieuw zijn deze minimaal 1x doorgelezen te hebben.

Statuten

Reglement